Ενημέρωση

Οτιδήποτε αφορά το ακίνητό σας

Εκτός Σχεδίου Δόμηση

Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού baklatsi@yahoo.gr  Η εξοχική κατοικία είναι το όνειρο του κάθε νεοέλληνα τα τελευταία 40 χρόνια. Η αγορά ενός αγροτεμαχίου σε ορεινές ή παραθαλάσσιες περιοχές αποτελεί το πρώτο βήμα. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις η αγορά ενός αγροτεμαχίου θα μας επιτρέψει να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα; Τι ονομάζουμε αγροτεμάχιο; Αγροτεμάχιο είναι…

Έξοδα αγοραπωλησίας για κάθε συμβαλλόμενο

Για την μεταβίβαση ενός ακινήτου (ή οικοπέδου) απαιτείται η συνδρομή διαφόρων επαγγελματιών (όπως δικηγόρου, μηχανικού, συμβολαιογράφου) προκειμένου να γίνει η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων καθώς και ο απαιτούμενος νομικός και τεχνικός έλεγχος της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας. Κάθε συμβαλλόμενος πρέπει να συνυπολογίσει τα ακόλουθα έξοδα: Έξοδα πωλητή Αμοιβή μηχανικού για τον έλεγχο του ακινήτου και…

Δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών ακινήτων στους Δήμους

Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας ακινήτων στους δήμους της χώρας. Η ρύθμιση καλύπτει: επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλιπώς επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ Η ρύθμιση αφορά: ιδιοκτήτες κτισμάτων ή οικοπέδων που…

Απαιτούμενα έγγραφα πωλητή

Για την μεταβίβαση του ακινήτου του, ο πωλητής οφείλει να συλλέξει και να καταθέσει στην συμβολαιογράφο τα ακόλουθα έγγραφα: Τίτλος κτήσης του ακινήτου (συμβόλαιο). Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία προέρχεται από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά απαιτούνται ανάλογα πιστοποιητικά για τη μη οφειλή του αντίστοιχου φόρου (κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς) Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου…