Ενημέρωση

Οτιδήποτε αφορά το ακίνητό σας

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία ενώ καταγράφονται και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: Για την ενοικίαση ενιαίου ή…