Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας ακινήτων στους δήμους της χώρας.

Η ρύθμιση καλύπτει:

  • επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλιπώς
  • επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία
  • επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ

Η ρύθμιση αφορά:

  • ιδιοκτήτες κτισμάτων ή οικοπέδων που δεν τα έχουν δηλώσει στον Δήμο
  • όσους ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει ακίνητα με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2020.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα πρέπει να επισκεφθούν οι ενδιαφερόμενοι είναι https://tetragonika.govapp.gr/