Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 65
Χαλάνδρι, τ.κ. 15232
Τηλέφωνο: 210 68 11 068
Email: info@spitidea.gr