Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία ενώ καταγράφονται και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτηρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
 • Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
 • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις:

 • βιομηχανίας
 • βιοτεχνίας
 • αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών)
 • εργαστηρίου
 • αποθήκης
 • στάθμευσης αυτοκινήτων
 • πρατήρια υγρών καυσίμων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδεία
 2. Κάτοψη χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 4. Δήλωση Κτηματολογίου (Αριθμός ΚΑΕΚ)
 5. Στοιχεία Ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο)
 6. Στοιχεία Τακτοποίησης Αυθαιρέτων (εάν υπάρχουν αυθαιρεσίες)
 7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (εάν υπάρχει)
 8. Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
 9. Μελέτη Θερμομόνωσης (εάν υπάρχει)

Το πιστοποιητικό που εκδίδεται έχει διάρκεια χρήσης 10 έτη.